ANBI keurmerk

logo-anbiAlgemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Giri Asih beschikt sinds 9 december 2008 over een ANBI-verklaring. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.
Deze verklaring garandeert dat de Belastingdienst Giri Asih erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom aftrekbaar geworden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het steunen van Giri Asih is dus behalve nuttig, ook fiscaal gunstig! Meer informatie vind je op www.belastingdienst.nl.

Het fiscaalnummer van de stichting is 814801985

Correspondentieadres
Langedaal 104
3317 MD Dordrecht

 

Bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning.

 

Stichting Giri Asih

Hoe kun je helpen?

Keurmerken

Donateur worden?