Het bestuur

Als je ons wilt steunen

Stichting Giri Asih Nederland IBAN nummer: NL61ABNA0572578822

Donateur worden

Wil jij graag doneren aan de stichting? Wat fijn! Je kunt uiteraard zelf een bedrag kiezen.

Het bestuur van Giri Asih draait volledig op vrijwilligers. Met behulp van giften van donateurs en sponsoren zorgen we er samen voor dat investeringen en projecten direct effect hebben op het continu verbeteren van de levensomstandigheden en het toekomstperspectief van de kinderen.

Peter ten Cate

Voorzitter

Edwin Stokkermans

Penningmeester

Hagar Bouwens

Sponsor, relatiebeheerster en tijdelijk de vervangende secretaris

Ereleden

Theo Mariano Di Calouta & Gert Versendaal, Postuum ereleden & oprichters

Yvonne Keuls, Erelid & (ex) Raad van Advies

Marcel Melkert, Erelid & (ex) Secretaris

Indonesië

Ketut Arnaya & Kadek Yanti, Leiding in het tehuis in Pohsanten