Projecten

Donateur worden

Wil jij graag doneren aan de stichting? Wat fijn! Je kunt uiteraard zelf een bedrag kiezen.

Als je ons wilt steunen

Stichting Giri Asih Nederland IBAN nummer: NL61ABNA0572578822

Sponsoring van zelfvoorzieningsproject en/of renovatieproject

Wij zijn zeer dankbaar voor de (vaak periodieke) donaties die wij ontvangen voor de dagelijkse kosten om ons tehuis draaiende te houden. Ook zijn wij zeer dankbaar voor de diverse sponsoring die wij ontvangen voor specifieke uitgaven zoals de school- en huisvestingskosten voor studerende kinderen. Nu hebben wij twee grote projecten ontplooid die wij proberen te financieren via specifieke sponsoring. Vanwege de hoge kostenraming zijn wij op zoek naar meerdere sponsoren die groot durven en kunnen denken.

mei 2020

Inmiddels hebben wij Fase 1 van ons tuinproject kunnen realiseren door een mooie sponsoring van de Zutphense Hand. Wij zijn hier zeer dankbaar voor. Onze vrijwilligers begeleidster Daisy en haar partner Tim hebben maanden gewerkt om het beoogde plan in werkelijkheid om te zetten. Met hun coördinatie en vele handen van onder andere tuinman Putu Juli, diverse kinderen van asrama en tijdelijke assistentie van meerdere vrijwilligers. Inmiddels kunnen wij het als een succes benoemen en in een uitgebreid verslag hebben Daisy en Tim verantwoording afgelegd aan de Zutphense Hand en kunt u ook lezen hoeveel werk er verzet is en waarin dit geresulteerd is. Een verslag met alle werkzaamheden en resultaten zullen wij hier binnenkort publiceren.

Wij noemen dit Fase 1 want onze plannen met de beschikbare grond zijn nog veel uitgebreider. Inmiddels zijn wij een samenwerking aangegaan met de Universiteit van Wageningen en zij hebben een prachtig Permaculture design projectplan voor ons tehuis geschreven. We zijn nu aan het kijken hoe wij dit plan ten uitvoer kunnen brengen. Mocht u enthousiast worden dan zoeken wij dringend sponsors om financieel te participeren in de realisatie van een mooi project met de intentie om ons tehuis grotendeels zelfvoorzienend te maken.

Als u vragen en/of ideeën heeft dan horen wij deze heel graag op info@giri-asih.nl

Jaarverslag van activiteiten in 2018

2018 is overschaduwd door het overlijden van onze twee drijvende krachten op Bali Theo & Gert. Dit is dan ook ons voornaamste item in het jaarverslag. Natuurlijk hebben wij ook vele activiteiten gehad welke over het grootste gedeelte georganiseerd werden door de (steeds wisselende) aanwezige vrijwilligers. Deze activiteiten zijn veelal en gedetailleerd beschreven op Facebook en in onze nieuwsbrieven elders op deze site. Hiernaar wordt dan ook verwezen in het jaarverslag, welke hierdoor kort en bondig blijft.

U zult begrijpen dat op Bali geen verzekeringen worden afgesloten zoals in Nederland. Inmiddels doen wij ons best om Yudek en familie te helpen met benodigdheden en wederopbouw, maar mocht u zelf wat willen betekenen om dit gezin in grote nood te helpen dan kunt u doneren op de bekende Giri Asih bankrekening (t.n.v.: Giri Asih Nederland, IBAN nummer: NL61ABNA0572578822) onder vermelding van “Yudek”. Hierbij bij voorbaat onze dank namens Yudek en familie. Naar verwachting zijn er wel meerdere duizenden euro’s nodig.