Projecten

Donateur worden

Wil jij graag doneren aan de stichting? Wat fijn! Je kunt uiteraard zelf een bedrag kiezen.

Als je ons wilt steunen

Stichting Giri Asih Nederland IBAN nummer: NL61ABNA0572578822

Sponsoring van zelfvoorzieningsproject en/of renovatieproject

Wij zijn zeer dankbaar voor de (vaak periodieke) donaties die wij ontvangen voor de dagelijkse kosten om ons tehuis draaiende te houden. Ook zijn wij zeer dankbaar voor de diverse sponsoring die wij ontvangen voor specifieke uitgaven zoals de school- en huisvestingskosten voor studerende kinderen. Nu hebben wij twee grote projecten ontplooid die wij proberen te financieren via specifieke sponsoring. Vanwege de hoge kostenraming zijn wij op zoek naar meerdere sponsoren die groot durven en kunnen denken.

mei 2020

Inmiddels hebben wij Fase 1 van ons tuinproject kunnen realiseren door een mooie sponsoring van de Zutphense Hand. Wij zijn hier zeer dankbaar voor. Onze vrijwilligers begeleidster Daisy en haar partner Tim hebben maanden gewerkt om het beoogde plan in werkelijkheid om te zetten. Met hun coördinatie en vele handen van onder andere tuinman Putu Juli, diverse kinderen van asrama en tijdelijke assistentie van meerdere vrijwilligers. Inmiddels kunnen wij het als een succes benoemen en in een uitgebreid verslag hebben Daisy en Tim verantwoording afgelegd aan de Zutphense Hand en kunt u ook lezen hoeveel werk er verzet is en waarin dit geresulteerd is. Een verslag met alle werkzaamheden en resultaten zullen wij hier binnenkort publiceren.

Wij noemen dit Fase 1 want onze plannen met de beschikbare grond zijn nog veel uitgebreider. Inmiddels zijn wij een samenwerking aangegaan met de Universiteit van Wageningen en zij hebben een prachtig Permaculture design projectplan voor ons tehuis geschreven. We zijn nu aan het kijken hoe wij dit plan ten uitvoer kunnen brengen. Mocht u enthousiast worden dan zoeken wij dringend sponsors om financieel te participeren in de realisatie van een mooi project met de intentie om ons tehuis grotendeels zelfvoorzienend te maken.

Als u vragen en/of ideeën heeft dan horen wij deze heel graag op info@giri-asih.nl