Wat doen wij

Het eerste project ging in 2000 van start en betrof de renovatie van kindertehuis Giri Asih in Melaya op Bali. Na vijf jaar is dit project afgerond en is een nieuwe stap gezet: de oprichting van ‘Kindertehuis Pohsanten’.
Met behulp van sponsoren heeft Giri Asih in 2008 een stuk grond gekocht en begonnen met de bouw van het tehuis in de plaats Pohsanten op west Bali. Sinds 2010 is Kindertehuis Pohsanten een feit!

Sindsdien is het tehuis uitgebreid met een kleuterschool en een plek waar kinderen bijles, computerles en dansles kunnen krijgen. Inmiddels biedt het tehuis een veilige thuisbasis aan meer dan 20 kinderen. Ook vervult Kindertehuis Pohsanten een maatschappelijke rol binnen de kleine dorpsgemeenschap van Pohsanten. Ook kinderen uit het dorp hebben toegang tot de kleuterschool, computerlessen, sportfaciliteiten en bibliotheek.

Het doel van de stichting in Nederland is voldoende fondsen bijeen te brengen om de kinderen in Pohsanten een goede opvoeding en opleiding te geven. Als U ons hierbij wilt helpen kunt U een bijdrage storten op
IBAN: NL61 ABNA 0572 5788 22
t.n.v.: Giri Asih Nederland te Amsterdam

Stichting Giri Asih

Hoe kun je helpen?

Keurmerken

Donateur worden?