Projecten

Sponsoring van zelfvoorzieningsproject en/of renovatieproject

Wij zijn zeer dankbaar voor de (vaak periodieke) donaties die wij ontvangen voor de dagelijkse kosten om ons tehuis draaiende te houden. Ook zijn wij zeer dankbaar voor de diverse sponsoring die wij ontvangen voor specifieke uitgaven zoals de school- en huisvestingskosten voor studerende kinderen.
Nu hebben wij twee grote projecten ontplooien die wij proberen te financieren via specifieke sponsoring. Vanwege de hoge kostenraming zijn wij op zoek naar meerdere sponsoren die groot durven en kunnen denken.

Via deze link kunt u meer lezen over deze projecten en onze intenties

Help ons mee om deze projecten te realiseren!

 

Jaarverslag van activiteiten in 2018

2018 is overschaduwd door het overlijden van onze twee drijvende krachten op Bali Theo & Gert. Dit is dan ook ons voornaamste item in het jaarverslag. Natuurlijk hebben wij ook vele activiteiten gehad welke over het grootste gedeelte georganiseerd werden door de (steeds wisselende) aanwezige vrijwilligers. Deze activiteiten zijn veelal en gedetailleerd beschreven op Facebook en in onze nieuwsbrieven elders op deze site. Hiernaar wordt dan ook verwezen in het jaarverslag, welke hierdoor kort en bondig blijft.

Het jaarverslag is te lezen via deze link

 

Stichting Giri Asih

Hoe kun je helpen?

Keurmerken

Donateur worden?