Wie zijn wij

Giri Asih maakt zich sterk voor minderbedeelde kinderen op west Bali in Indonesië.

En dat is hard nodig, want hoewel Bali vaak wordt geassocieerd met vakantie en welvaart, wordt het binnenland geconfronteerd met extreme armoede. De welvaart is onevenredig verdeeld en er is een gebrek aan werkgelegenheid en adequate gezondheidszorg.

In het kindertehuis zijn alle kinderen welkom. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet, waar je vandaan komt of wat je gelooft. De kinderen en de leiding leven hier als één grote familie. Met een veilige thuisbasis en een diploma op zak beloven de kinderen veel voor de toekomst en zijn zij straks zeker van een plekje in deze samenleving.

Het bestuur

Het bestuur van Giri Asih draait volledig op vrijwilligers. Met behulp van giften van donateurs en sponsoren zorgen we er samen voor dat investeringen en projecten direct effect hebben op het continu verbeteren van de levensomstandigheden en het toekomstperspectief van de kinderen.

Peter ten Cate

Voorzitter

Edwin Stokkermans

Penningmeester

Hagar Bouwens

Sponsor, relatiebeheerder, tijdelijk vervangende secretaris

Indonesië

Ketut Arnaya & Kadek Yanti, Leiding in het tehuis in Pohsanten

Ereleden

Theo Mariano Di Calouta & Gert Versendaal, Postuum ereleden & oprichters

Yvonne Keuls, Erelid & (ex) Raad van Advies

Marcel Melkert, Erelid & (ex) Secretaris